La Recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Les avantatges són múltiples, destacant, entre d’altres, la retirada de contenidors de la via pública ( més espai i sense desbordaments i pudors) , un cost del reciclatge que tendeix a ser menor i els ingresos per sistemes integrats de gestió, venda de materials i retorn del cànon majors.

La implantació del sistema de recollida PaP requerirà un cert canvi d’hàbits entre nosaltres, de manera que és necessària una bona campanya de comunicació i la necessitat de donar-vos a conèixer tot l’engranatge i les passes a fer fins assolir els objectius.

Com a primer pas, i sense canviar el sistema de recollida que tenim ara, tenim previst per a mig setembre, engegar una campanya que ens recordarà com hem de seleccionar els residus que produïm i a quin contenidor els hem de tirar.

Segons les dades del nostre municipi, tenim uns resultats de la recollida de residus estancats per sota de la mitjana des del 2012 i que ens diuen que hem aprés a separar però que encara hem de millorar la tria d’algunes fraccions, sobretot de l’orgànica.

L’objectiu d’aquesta campanya és el de reduir l’ús del contenidor de resta (contenidor verd fosc) ja que tot el seu contingut es porta directament a l’abocador i no es recicla. A més, el preu de tractament (€ tona) cada cop és més elevat i continuarà creixent en els propers anys. Cal doncs evitar llençar-hi materials que ja tenen un contenidor propi pel seu reciclatge.

I separar millor la matèria orgànica (contenidor marró): exclusiu per a les restes de menjar i la gespa o poda.

Es visitarà als grans productors ( botigues, bars, restaurants, indústries…) que són els que acostumen a generar més matèria orgànica i se’ls hi explicarà com seleccionar els residus i com tractar els orgànics. A la resta de cases rebreu una carta i un tríptic on s’explicarà com separar i podrem recollir alguns elements a l’ajuntament que ens ajudaran en la selecció.

Amb aquesta posada a punt esperem agafar l’hàbit de separar encara més bé i millorar els resultats mensuals de la recollida selectiva. Si ho aconseguim, ja podrem passar a treballar el PaP amb l’objectiu d’implantar-lo el març del 2016.

I l’esforç s’ho mereix ! Volem un municipi més net i amb una gestió de residus municipals de qualitat i amb consciència ciutadana, tant de la problemàtica dels residus com del medi ambient en general. Les futures generacions ens ho agrairan.