L’últim ple ordinari d’aquesta legislatura, celebrat aquest dimarts 30 d’abril va aprovar les Normes d’Organització i Funcionament de l’escola bressol La Pitota. Com a novetat pel proper curs escolar el centre ha ampliat l’horari d’acollida a les 8 del matí, amb un nombre mínim d’infants per tal que el servei sigui eficient. La sessió, que va reunir un bon nombre d’assistents entre el públic, també va servir per a anunciar els membres de les meses per les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu del proper 26 de maig.

Es van tractar punts de caire administratiu com l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i del Consorci Català pel Desenvolupament Local, l’aprovació baixa col·lectiva de saldos i l’aprovació de crèdits extrajudicials per un import de 3.662,03€ corresponents a exercicis anteriors. La modificació de crèdits 3/2019 que contempla entre altres, els suplements pel Circuit Permanent d’Orientació, una caseta per a la zona del pàrquing de Cal Pelut o la vorera del carrer Orient, va ser aprovada amb els vots d’ERC Prats, ja que el PDeCAT Prats, com en anteriors ocasions, va reiterar la manca de planificació de l’equip de govern en la modificació de crèdit i va votar-hi en contra.

Així mateix, va tirar endavant la proposta sobre la destinació en els futurs pressupostos, d’un 0,5% de la recaptació líquida anual de l’impost de l’IBI a les activitats de protecció, gestió i restauració de la flora, la fauna, els hàbitats i els ecosistemes de la Xarxa de Custòdia del Territori.

La proposta de modificació puntual del POUM del municipi de Prats relatiu a la variació de límits del PAU-4 PP2 3a fase també va prosperar per unanimitat, així com el Pla de Seguretat i Salut de les obres dels vestidors de la zona esportiva de Prats,

Davant la previsió de la jubilació de l’agutzil del poble el proper mes de setembre, es va aprovar la necessitat de crear la plaça d’agutzil, per després poder crear la convocatòria d’un procés de selecció.

A l’apartat de precs i preguntes, Bruch va demanar entre altres, l’estat del desplegament del cablejat aeri al PP2. La regidora Glòria Borralleras, va exposar que Endesa ha començat a demanar els comptadors definitius, però el procés s’ha anat alentint perquè es va requerint documentació nova.

Bruch, també va preguntar si el projecte dels vestidors de la zona esportiva contemplen les necessitats amb els equips de futbol mixtes. L’alcalde de Prats, Isaac Peraire, va respondre-li que aquesta reclamació també la va fer arribar el mateix club, que el nou edifici compleix la Normativa del Pla d’Instal·lacions de Catalunya i inclou aquesta separació dels membres femenins d’equips mixtes.

Pots tornar a veure la sessió completa aquí