Ahir dimarts dia 27 de juny, a 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Prats, es va celebrar l’últim Ple Ordinari abans de les vacances d’estiu.

Els primers punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació de l’acta de l’anterior ple, donar compte dels decrets d’alcaldia i de les juntes de govern, a més de la ratificació del canvi de dia d’aquest mateix ple municipal. Tots els punts van ser aprovats a favor per tots els regidors del consistori.

El següent punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del padró d’habitants a data 1 de gener de 2017. El padró va ser de 2544 habitants, 21 persones menys que l’anterior padró de l’any 2016. Glòria Borralleras, regidora de demografia, va comentar que s’estan portant a terme diferents estratègies des de fa dos anys per tal de frenar la davallada d’habitants de la població. Jordi Batriu, de l’oposició, va demanar que a les reunions que s’estan portant a terme, comptin amb la presència de tècnics experts en demografia i habitatge.

Un altre punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del codi de conducta d’alts càrrecs de l’Ajuntament de Prats i la constitució de la comissió de seguiment d’aquest codi de conducta. Aquest punt està emmarcat en el conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), per tal d’assegurar que els alts càrrecs de l’administració local segueixin uns principis ètics i de bon govern. Pròximament, aquest codi de conducta es podrà consultar al portal de transparència de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. La comissió que vetllarà pel seguiment d’aquest codi estarà integrada per Isaac Peraire, president, per Montserrat Juvanteny i Jordi Bruch i per la secretària, Anna Clària. Aquesta comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat anual.

Un altre dels punts que es va aprovar amb el vot a favor de tots els regidors va ser l’autorització de compatibilitat laboral d’una  treballadora de l’Ajuntament , per tal que pugui realitzar una segona activitat laboral d’assessorament en comptabilitat pública.

Tot seguit s’aprovà la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, amb la reducció del complement específic de lloc de treball d’administratiu per la propera jubilació d’una treballadora municipal.

L’aprovació de la supressió del registre municipal de parelles de fet i la derogació de l’ordenança municipal reguladora del registre d’unions estables de parella de Prats de Lluçanès va ser el següent punt que es va aprovar amb el vot a favor de tots els regidors.  Les parelles que fins ara constaven com a parelles de fet, podran passar a constar com a parelles estables. L’alcalde va recordar que la Generalitat ha obert un Registre de Parelles estables, primera parella del qual és de Prats de Lluçanès.

El següent punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del nomenament del nou jutge de pau i substitut, tenint en compte que pròximament finalitzarà el termini pel qual van ser nomenats els anteriors jutges. Minuts abans del ple, la Ramoneta Costa i en Pep Font, jutgessa i substitut sortints,  van rebre l’agraïment pels serveis prestats durant 13 anys, de tots els regidors de l’Ajuntament i dels exalcaldes Lluís Vila i Ramon Besora.

El nou jutge titular serà Josep Guàrdia Oliveras, i el substitut, Joan Ferrer Vivet.

També es va aprovar el punt sobre l’aprovació de reconeixement de crèdit extrajudicial per un import de 1145,45€ corresponents a exercicis anteriors, aplicant-se el càrrec al Pressupost de l’exercici 2017.

El punt de l’ordre del dia que no va comptar amb vot a favor del grup de l’oposició, va ser la modificació de crèdit núm. 4/2017, xifrat amb 388.034,54€ per conceptes com la indemnització per reclamació patrimonial (23.400€), la direcció d’obres del c.Major (10.678,69€), inversió en mobilitat pels estudis de canvi d’aquesta als entorns del c. Bruch (28.300€) i l’augment de patrimoni municipal (253.627,75€), entre d’altres. Jordi Bruch, cap de l’oposició, va tornar a queixar-se de la manca de previsió de l’equip de govern. L’alcaldeIsaac Peraire  va comentar que amb aquesta modificació de crèdit no es toca ni el romanent ni el crèdit del pressupost municipal, però sí que fa avançar el poble en termes de seguretat vial i pacificació del trànsit, entre tots els altres punts exposats.

Al torn de preguntes, es va debatre sobre la senyalització de l’àrea d’autocaravanes, les accions de dinamització del mercat dominical i dels comerços del nucli comercial, l’estat de la rehabilitació de les Tres Fonts, els processos participatius del poble i altres assumptes com la deficient sonorització del ball del Contrapàs el dia de Sant Joan a la plaça Nova, o la informació a l’oposició. Aquesta part del ple és on es van mostrar més les discrepàncies entre l’equip de govern i l’equip de l’oposició.

A continuació podeu recuperar tot el ple: