El 633 19 88 21 és el nou número de whatsapp d’Igualtat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Hi poden escriure totes les persones que desitgin fer consultes relacionades amb temes de gènere.

Aquest nou canal de comunicació entre la ciutadania i la regidoria d’Igualtat neix amb diversos objectius, entre ells, que la ciutadania faci propostes, participi i sol·liciti accions vinculades a igualtat, per demanar informació i assessorament sobre qüestions relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere i recollir incidències que hi poden estar relacionades.

A més a més, es busca que sigui una via fàcil per acompanyar/derivar als serveis adequats, de forma totalment confidencial si s’està patint algun tipus de discriminació o violència per raons de gènere.