1.3 C
Prats de Lluçanès
dimarts, 25 de gener de 2022
Inici Igualtat, Participació, Comunicació i Polítiques Digitals

Igualtat, Participació, Comunicació i Polítiques Digitals

Isaac Romero Casals – Junts per Prats

Nascut el 1980. És periodista. Ha treballat com a redactor, guionista i a direcció en diversos mitjans de comunicació nacionals i estatals durant més de 10 anys. Actualment, és cap de comunicació i protocol a l’Ajuntament de Vic. Com a responsable de diversos projectes web i de transparència de la informació pública, va crear i posar en marxa el departament de comunicació de l’Ajuntament de Prats l’any 2013.

Podeu contactar a través del formulari de contacte:

  Accepto l'Avís Legal i la Política de privacitat d'aquesta web.

Igualtat

La regidoria d’Igualtat impulsa accions per garantir la igualtat real de tracte, d’oportunitats i de resultats entre dones i homes i per garantir la no discriminació i el respecte a la diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits del poble.

L’eix de les polítiques i de les actuacions de la Regidoria se centra en la lluita contra la desigualtat i el sexisme i en l’aposta per l’equitat de gènere, és a dir, l’aposta per la igualtat real i efectiva, el reconeixement, la llibertat i la justícia de gènere.

Considerem, així mateix, que les desigualtats entre home i dona i per motius de diversitat LGTBI provenen de les desigualtats generades pel sistema sexista i patriarcal. És per això que la Regidoria promou una estreta coordinació entre les polítiques per la diversitat sexual i de gènere amb les polítiques adreçades a l’equitat entre dones i homes.

Volem un poble de drets i oportunitats per a tothom en tots els àmbits de la vida (cultural, econòmic, social i polític).

Els principals objectius de la regidoria són:

  • Aconseguir la igualtat real de drets, oportunitats i resultats entre dones i homes.
  • Posar fi a l’exclusió de les persones amb cossos, identitats, expressions i desitjos fora de la norma de gènere.
  • Posar en marxa i coordinar polítiques de lluita contra les violències masclistes i la LGTBIfòbia.
  • Promoure els drets econòmics, polítics i socials de totes les dones en la seva diversitat i de les persones LGTBI, tot reforçant el seu reconeixement i visibilització.
  • Incloure la perspectiva de gènere interseccional i LGTBI a tots els equipaments municipals.
  • Treballar conjuntament amb les entitats d’aquest àmbit del territori.

Participació

La regidoria de Participació treballa per promoure la interrelació entre ciutadania i administració, per incorporar el debat i el diàleg en les actuacions municipals i per difondre valors democràtics entre la ciutadania.

Per aquest motiu, és tenen com a objectius promoure la participació i la col·laboració ciutadana en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques locals més rellevants, tenint en compte les necessitats, problemàtiques i preferències expressades pels veïns i les veïnes, i fomentar la transparència i la informació pública de la gestió i l’acció del govern municipal.

S’entén la participació ciutadana com el dret dels habitants del municipi d’intervenir, de manera individual o col·lectiva – associació, entitat o altra forma d’acció col·lectiva- en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques, a instància de l’administració o de la mateixa ciutadania, a través dels òrgans i eines de participació establertes en el reglament que s’està elaborant i en la resta de normes i lleis vigents.

Comunicació i polítiques digitals

La regidoria de Comunicació treballa per garantir la transparència i una comunicació pública de qualitat. És l’àrea responsable de difondre l’acció de govern de l’Ajuntament i fer-la més propera als veïns i veïnes del poble.

Al mateix temps, té el repte de facilitar la comunicació interna entre les diverses àrees del consistori per assegurar una gestió més eficient dels recursos municipals i públics.

Per tot això, es dona suport a l’equip de govern i es planifiquen estratègies i s’assessora en les estratègies de comunicació de la corporació, es desenvolupen campanyes d’imatge corporativa i de campanyes informatives, es planifica i s’elabora el butlletí municipal, es difon informació corporativa institucional a través del web municipal i mitjans de comunicació dels que es disposa –xarxes socials i nou canal WhatsApp-, es coordina i es participa en l’elaboració de suports o materials informatius per a campanyes, s’elaboren notes i dossiers de premsa i se’n fa la posterior difusió als mitjans de comunicació, s’organitzen rodes de premsa, es dissenyen i implementen plans de comunicació relacionats amb accions i esdeveniments concrets, i es dona suport i assessorament a les entitats en matèria de difusió.