9.1 C
Prats de Lluçanès
diumenge, 4 de desembre de 2022
Inici Hisenda, Educació, Igualtat i Sostenibilitat

Hisenda, Educació, Igualtat i Sostenibilitat

Actualment aquestes regidories recauen sobre l’alcalde, Jordi Bruch.

Hisenda

La regidoria d’Hisenda és l’encarregada de la gestió comptable, patrimonial i econòmica de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.

També s’ocupa de l’elaboració i gestió dels pressupostos i les taxes municipals, així com l’elaboració i compliment de les ordenances fiscals.

Educació

La regidoria d’Educació s’ocupa de donar suport i acompanyament als centres educatius del municipi amb els següent objectius:

 • Participar activament amb les demandes que puguin tenir les escoles del municipi.
 • Gestió i manteniment de l’Escola Bressol Municipal La Pitota.
 • Participar en el Consell escolar de l’Escola Bressol Municipal La Pitota.
 • Manteniment de l’edifici de l’Escola Lluçanès.
 • Participació en el Consell Escolar Municipal.
 • Continuar donant suport als projectes educatius de les escoles amb el medi ambient.
 • Fomentar el treball conjunt entre els centres escolars del municipi.

Consulta la carta de serveis i compromisos.

Igualtat

La regidoria d’Igualtat impulsa accions per garantir la igualtat real de tracte, d’oportunitats i de resultats entre dones i homes i per garantir la no discriminació i el respecte a la diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits del poble.

L’eix de les polítiques i de les actuacions de la Regidoria se centra en la lluita contra la desigualtat i el sexisme i en l’aposta per l’equitat de gènere, és a dir, l’aposta per la igualtat real i efectiva, el reconeixement, la llibertat i la justícia de gènere.

Considerem, així mateix, que les desigualtats entre home i dona i per motius de diversitat LGTBI provenen de les desigualtats generades pel sistema sexista i patriarcal. És per això que la Regidoria promou una estreta coordinació entre les polítiques per la diversitat sexual i de gènere amb les polítiques adreçades a l’equitat entre dones i homes.

Volem un poble de drets i oportunitats per a tothom en tots els àmbits de la vida (cultural, econòmic, social i polític).

Els principals objectius de la regidoria són:

 • Aconseguir la igualtat real de drets, oportunitats i resultats entre dones i homes.
 • Posar fi a l’exclusió de les persones amb cossos, identitats, expressions i desitjos fora de la norma de gènere.
 • Posar en marxa i coordinar polítiques de lluita contra les violències masclistes i la LGTBIfòbia.
 • Promoure els drets econòmics, polítics i socials de totes les dones en la seva diversitat i de les persones LGTBI, tot reforçant el seu reconeixement i visibilització.
 • Incloure la perspectiva de gènere interseccional i LGTBI a tots els equipaments municipals.
 • Treballar conjuntament amb les entitats d’aquest àmbit del territori.

Sostenibilitat

La regidoria de Sostenibilitat treballa per aconseguir un municipi més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

El canvi climàtic és un fet, i entre tots hem d’intentar rebatre aquest fet, i això només ho podem aconseguir treballant en equip.

Des de la regidoria es treballarà per assolir diversos objectius en la gestió de residus, la gestió ambiental, l’educació ambiental i l’eficiència energètica.

Consulta la carta de serveis i compromisos.

Gestió de residus

 • Millorar en la recollida i gestió de residus municipals, fomentant les estratègies basades en la Llei de les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
 • S’aposta per una gestió més eficient de la deixalleria municipal, perquè molts dels materials que arriben a la deixalleria municipal puguin ser restaurats o reparats per tenir una nova vida, i perquè quan torni a ser el moment, tornin a la deixalleria.
 • Continuar apostant pel bon funcionament del porta a porta, assessorant i acompanyant a tota aquella persona que ho necessiti.

Gestió ambiental

 • Continuar lluitant per la conservació de la biodiversitat.
 • Protegir el patrimoni i l’entorn natural.
 • Fer una bona gestió de la sanitat ambiental: Combatre plagues urbanes amb mètodes menys agressius pel medi ambient.

Educació ambiental

Cal sensibilitzar i conscienciar, ja no només als infants, sinó també als adults de la importància de respectar el medi ambient i a tots els éssers vius que en formem part. Per això, des de la regidoria de Sostenibilitat s’aposta per fomentar la implicació ciutadana en projectes comunitaris ambientals i la seva corresponsabilitat.

Eficiència energètica

 • Continuar treballant de cara a les energies alternatives.
 • Fomentar l’estalvi energètic.