L’Ajuntament de Prats ha obert una borsa de personal tècnic sociocultural i educatiu. Es tracta d’un contracte fix, d’una jornada laboral de 37,5 hores setmanals per treballar al consistori pradenc.

Les funcions a desenvolupar inclouen: treballar els diferents projectes culturals, juvenils i educatius de manera participativa amb els veïns i veïnes, entitats i col·lectius; dissenyar i coordinar la creació participativa d’esdeveniments culturals i artístics, juvenils i educatius; promoure l’activitat cultural de qualitat orientada a facilitar el desenvolupament i la projecció d’iniciatives que suposin la implicació de tots, amb la col·laboració del màxim possible d’agents culturals i socials en les activitats i cercant la cooperació.

També haurà de treballar per d’aconseguir la participació activa dels veïns i de les comunitats en els processos culturals, promovent activitats culturals com element d’integració i cohesió de la població i foment d’una identitat positiva del municipi, promovent la diversitat i la pluralitat cultural. Podeu consultar la resta de funcions i requisits a les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès des del dimecres 23 de desembre i fins l’11 de gener de 2021.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’un exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), una prova , la valoració de mèrits i finalment l’entrevista personal.