L’alcalde i regidor d’Hisenda, Isaac Peraire, ha explicat durant el ple celebrat aquestdimecres, 16 de desembre, que el pressupost municipal inicial per a l’any que ve és de2.067.795’91 euros, similar al pressupost inicial previst per aquest 2015, i que regularitza i dignifica els sous al personal de l’Ajuntament, gràcies a la disminució de les retribucions de l’alcalde i les regidores i neixen partides com la de suport a la creació d’ocupació i un fons de contingència.

L’any que ve, tal i com es contempla al pressupost es realitzaran les inversions següents: Es canviarà el terra del pavelló municipal, s’iniciarà la construcció de l’àrea per a autocaravanes a la zona de l’antiga discoteca, es construirà una cuina a la zona educativa i es reformarà l’espai social per a la gent gran.

Aprovació del pressupost del 2016 al ple municipal del 16 de desembre de 2015

Com a novetat important, es reordenen partides pressupostàries com les relatives a dinamització econòmica, educació, subvencions a entitats, o per exemple, es reforça la quantitat de diners destinada a polítiques de joventut.

El portaveu de CiUJordi Bruch, ha agraït la predisposició del govern de parlar-ne, l’antelació amb què es va donar la informació i el tracte rebut i va anunciar el vot contrari tot desgranant-ne els arguments. Tot seguit s’ha produït un debat en torn a això.