L’Ajuntament de Prats ha obert una convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de tècnic o tècnica d’Educació Infantil per cobrir necessitats concretes, de caràcter temporal o vacants, a l’Escola Bressol la Pitota.

La regidora d’Educació, Vanessa Gómez, exposa que la creació de la nova borsa de treball servirà per continuar garantint un bon servei de qualitat a l’Escola bressol municipal.

El procés de selecció inclou proves per apreciar la capacitat, dividides en exercicis de coneixement del català en aquells casos en què les persones aspirants no hagin acreditat la titulació; exercicis teòrico-pràctics; una valoració de mèrits, i per últim l’entrevista personal.

Es poden presentar sol·licituds fins el 4 de novembre. Podeu consultar les bases de la convocatòria i l’estat de l’oferta en aquest enllaç.