El Programa d’Identicació Genètica de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista és una iniciativa coordinada i impulsada pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, en col·laboració amb el Departament de Salut i el Departament de Justícia.

El programa té tres objectius:

• Crear una base de dades dels perls genètics dels familiars de desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

• Crear una base de dades dels perls genètics extrets de les restes humanes de persones desaparegudes  durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

• Encreuar la informació d’ambdues bases de dades per intentar establir-hi relacions de parentiu i, per tant, determinar identicacions personals.

Quins són els passos per accedir al Programa?

  1. Inscriure’s en el Cens de familiars de persones desaparegudes(exteriors.gencat.cat/identicaciogenetica). Amb la informació del Cens es fa una cerca exhaustiva d’informació amb l’objectiu de determinar les circumstàncies i el lloc d’inhumació de la persona desapareguda.
  2. El Departament d’Afers Exteriors enviarà als familiars o persones sol·licitants una primera circular amb informació sobre la creació del Programa.
  3. Els familiars o persones sol·licitants rebran de manera esglaonada i individualitzada, seguint criteris d’edat i d’antiguitat en el Cens, una segona comunicació en què se’ls oferirà la possibilitat de dur a terme les proves genètiques. La carta contindrà el contacte del servei de programació dependent del laboratori genètic de l’Hospital de la Vall d’Hebron del Departament de Salut. L’extracció de la mostra genètica serà gratuïta i consistirà en un frotis bucal, que és un procediment indolor i ràpid.
  4. El Departament d’Afers Exteriors farà l’anàlisi de les restes òssies exhumades; l’IMELEC realitzarà l’informe antropològic i forense de les restes.
  5. Les dues bases de dades (la del perl genètic de les restes humanes i la del perl genètic dels familiars de la persona desapareguda) s’encreuaran llavors per trobar-ne possibles connexions.
  6. La comunicació dels resultats positius la farà la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, que també farà la funció d’acompanyament en el procés posterior.

Podeu descarregar una guia pràctica AQUÍ.

FORMULARI PER A LA INSCRIPCIÓ AL CENS DE DESAPAREGUTS ->CLICA AQUÍ