Aquest dimarts, 5 d’abril, s’iniciarà la conversió del Gas Liquat del Petroli (GPL), conegut com a gas propà, a Gas Natural a la xarxa de distribució del nostre poble.

La sistemàtica del canvi de gas a la xarxa, consistirà en el tancament de totes les escomeses del sector i un cop verificat que el sector es troba aïllat, es procedirà a l’obertura de la vàlvula d’aportació de gas natural al sector, desplaçant el GPL fins els punts de purga previstos, on es procedirà a la cremada del gas mitjançant torxes i en llocs controlats.

El cap de l’equip SSTT Centre, de Gas Natural Distribució, ha informat que s’ha dissenyat un sector i aquestes cremades seran d’una curta durada de temps, iniciant-se a les 7 hores.

Posteriorment, a partir de les 9 hores del dia de la cremada, s’iniciarà l’adequació d’instal·lacions i les transformacions dels aparells de cada client.