Aquest mes de febrer s’ha posat en marxa el Projecte de Suport a l’Autonomia de les persones del poble amb necessitats socials, gestionat des de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Prats amb coordinació amb l’Àrea Bàsica de Salut Lluçanès i amb el suport de la Fundació La Caixa.

Segons exposa la regidora d’Acció Social, Montserrat Juvanteny, la voluntat d’aquest projecte és ampliar l’oferta dels serveis ja existents, com el Servei d’Atenció domiciliària o els del Centre de Dia, oferint un nou suport assistencial per tal de cobrir una necessitat social existent en el context actual.

El projecte es fonamenta en promoure el manteniment de l’autonomia personal de les persones. S’inclouen accions de suport emocional, com acompanyament a passejar a una persona gran o amb mobilitat reduïda, activitats de psicomotricitat i d’estimulació cognitiva, conversa, suport per realitzar videotrucades amb familiars, tasques domèstiques o suport en la planificació, entre d’altres.

En cas de voler obtenir més informació del servei podeu contactar Centre de dia SAIAR Bonasort, al telèfon 938 56 03 15.