El servei gratuït municipal de recollida de mobles i trastos que ofereix l’Ajuntament de Prats fins ara quinzenal, amplia la periodicitat i a partir d’ara serà setmanal.

Aquesta recollida dona sortida a tots els residus que no es poden reciclar en cap dels contenidors de brossa selectiva i que tenen un volum massa gran per poder-los dur fins a la deixalleria amb l’objectiu d’evitar l’abandonament dels mobles a les voreres i millorar la qualitat dels carrers del poble. La recollida s’efectuarà tots els dimecres entre les 10 del matí i les 12 del migdia. La regidora de Sostenibilitat, Vanessa Gómez, exposa que amb el nou horari es pretén agilitzar i millorar el servei i l’atenció a la ciutadania, així com una millor gestió dels residus a la deixalleria.

El servei el pot sol·licitar qualsevol persona particular que estigui empadronada a Prats i hagi fet la prèvia sol·licitud de recollida trucant al telèfon 93 856 01 00 o presencialment a les oficines de l’ajuntament en l’horari habitual d’atenció al públic.

Quins trastos i voluminosos es recolliran?

Electrodomèstics, aparells elèctrics i electrònics, matalassos, sofàs, portes, mobles, cadires, caixes i llistons de fusta, persianes o joguines trencades, entre d’altres. Cal recordar que els comerços de venda de mobles, aparells elèctrics i electrònics i matalassos estan obligats a endur-se’n els vells a petició del comprador.

En cap cas, es podrà sol·licitar la recollida de runa, sanitaris o objectes similars o de residus perillosos o que requereixin un tractament especial com la uralita, productes químics (dissolvents, àcids), residus sanitaris o fitosanitaris.

Com funciona el sistema de recollida?

Els mobles i andròmines velles es trauran, establint-se un nombre màxim de 3 si són voluminosos, el mateix dia de la recollida i es dipositaran al carrer, en el punt acordat, fins que el personal de la brigada efectuï la retirada.

El personal de la brigada responsable de la recollida no entrarà al domicili per enretirar objectes o a fer tasques de desmuntatge ni buidatge de cases.

Les persones amb diversitat funcional que no tinguin ningú que els pugui ajudar a baixar els mobles al carrer, o que tinguin dificultats manifestes per fer-ho, poden sol·licitar la retirada dels objectes prèvia autorització signada perquè el membres de la brigada puguin entrar al domicili.

Els objectes punxants o susceptibles de trencament (vidres i similars) s’hauran de protegir per evitar accidents en la seva manipulació.

En casos especials se seguiran les instruccions que es marquin des de l’Ajuntament.