Les famílies nombroses, aquelles famílies que tots els membres estiguin en situació d’atur  i les persones que reben una pensió mínima de jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, tenen dret a demanar ajudes per poder tenir una bonificació en la factura de llum i d’aigua.

En el cas de la factura elèctrica cal tramitar el bo social, que dóna dret a la reducció del 25% respecte del PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).

Per altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua disposa de bonificacions sobre el cànon de l’aigua en els usos domèstics que poden suposar un estalvi d’aquest impost en la factura. Per poder-se’n beneficiar cal demanar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua i el cànon social de l’aigua, que es poden demanar conjuntament si es compleixen els requisits. Aquí també hi poden entrar les llars formades per 4 o més membres.

Per tal de sol·licitar aquestes bonificacions o per més informació cal dirigir-se directament a l’empresa  o descarregar-se la documentació a:

http://consum.gencat.cat/consumidors_i_consumidores/tinformem/pobresaenergetica/

En cas de dubte també podeu contactar amb els Serveis Socials, demanant hora a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.